ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ, ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳ - ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು, ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಕಲಿಸುವುದು.

ಹೊಸ ಶಬ್ದ, ಹೊಸ ಹಾಡು, ಹೊಸ ಕಥೆಗಳೇ ಈ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನದ ಜೀವಾಳ.

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರಹವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಲು ಕಲಿಸುವುದು.

ಕನ್ನಡದ ಉಚ್ಛಾರವನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕನ್ನಡದಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಸುವುದು.

ಇಂದಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕಥೆ, ನಾಟಕ, ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಸಿ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

ಬೃಂದಾವನದ ಕನ್ನಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ - ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

No: 

Copyright © Karnataka Cultural Organization - Brindavana ಬೃಂದಾವನ